Juliana Hoxha, Tiranë: Si të përdoren për shoqërinë pronat e krimit të organizuar

Duke pasur parasysh qëllimin dhe funksionet, zonat ku operojnë dhe grupet që i shërbejnë, vlera dhe potenciali i tyre mbetet i madh. Juliana Hoxha Sipërmarrja sociale në Shqipëri është zhvilluar kryesisht pas vitit 2011, me fillimin e debatit publik mbi këtë formë organizimi ekonomik me qëllim social. Debati u nxit nga zbatimi i Iniciativës së