Босанско-херцеговскиот театарски режисер Марко Мисирача зборува за односот помеѓу верските заедници, културата и државата.