Мајда Загорац, менаџер на проектот, зборува за „Мрежата за градење мир“, чии членови секоја година го одбележуваат Меѓународниот ден на мирот преку организирање на панел-дискусии, приредби, културни настани и акции во јавниот простор.