Ардиан Нрецај: Косово* е земја со најмалку водени ресурси во регионот

Реките се како крвните садови што се протегаат низ човечкото тело. Замислете ги проблемите што човечкото тело може да ги има ако се блокира една од крвните жили; истото се случува и со реката кога во неа се градат хидроелектрани. Замислете крвта што тече низ вените да е загадена како нашите реки. Замислете да ги