Home|Хроника на опкружувањето
Хроника на опкружувањето2020-10-29T11:21:35+00:00
812, 2020

Лутфи Дервиши, Тирана: Лов на ситни риби

декември 8th, 2020|0 Comments

Ќе дојде ден во Албанија кога високите функционери вклучени во корупциски скандали ќе бидат подложени на истрага, ќе им биде судено

812, 2020

Бранко Чечен, Белград: Мерка на kорупцијата

декември 8th, 2020|0 Comments

Кога една држава фолира борба против корупцијата, тој вирус има незгодна особина да се развива брзо и погубно по пациентот.

812, 2020

Стево Мук, Подгорица: Братот е еден, милионите седум

декември 8th, 2020|0 Comments

Ефикасна борба против корупција во општеството не беше возможна без политички промени, но сѐ уште не знаеме дали политичката промена навистина

812, 2020

Елдин Кариќ, Сараево: Речник на изгубената година

декември 8th, 2020|0 Comments

Кога ќе погледнеме наназад, малку нешта вредат да им се даде мемориски простор во изминативе триста и нешто дена. Главно, лошото

812, 2020

Белул Бекај, Приштина: Политичкото подземје

декември 8th, 2020|0 Comments

Како треба да го сфатиме назначувањето на поранешниот шеф на Работната група за борба против корупција, кој на крајот заврши во

812, 2020

Ленче Ристоска, Скопје: Октопод на висока корупција

декември 8th, 2020|0 Comments

Имајќи предвид дека предизвикот за конфронтирање со високата корупција подразбира соочување со моќни поединци кои имаат добро поврзана мрежа на поддржувачи

Go to Top