Home|Хроника на опкружувањето
Хроника на опкружувањето2020-10-29T11:21:35+00:00
2704, 2021

Никола Буразер, Белград: Медиумите – пречка или шанса за заедништво во регионот?

април 27th, 2021|0 Comments

Медиумската сцена на Западен Балкан е многу важен фактор што ќе влијае на тоа дали народите од регионот се перципираат едни

2704, 2021

Методија Стојчески, Крушево: Oд силни симпатии до силна омраза

април 27th, 2021|0 Comments

Дали овие луѓе доволно се познаат, дали тие силни емоции се базирани на лични искуства или се рефлексија на: дневнополитичкиот наратив,

2704, 2021

Неѓељко Рудовиќ, Подгорица: Еј Словени, јавете се

април 27th, 2021|0 Comments

Со неколку регионални ТВ-канали што сјаат во мракот, по барем еден важен портал во секоја од земјите во регионот и со

2704, 2021

Џевдет Тузлиќ: Навистина – ти и јас – на што сме збир?

април 27th, 2021|0 Comments

На што станавме збир во новите гео-политички околности? Колку медиумите ги преминуваат тие нови граници? Колку ги интригираат новите партикуларни реалности?

2704, 2021

Зилифтар Брегу, Тирана: Бариери за размена на информации

април 27th, 2021|0 Comments

Се чини дека мрежните медиуми ги отстранија географските простори на вестите во традиционалните медиуми. БИРН е една од новинските агенции што

2704, 2021

Беким Блакај, Приштина: Како да живееме на различни континенти

април 27th, 2021|0 Comments

Интересот за информирање за соседните земји е речиси непостоечки, особено кај помладите генерации. Како последица на недостаток на информации, граѓаните на

Go to Top