është një platformë e hapur, e disponueshme për të gjithë personat e rajonit, ose Ballkanit Perëndimor, zëri i të cilëve ka nevojë të amplifikohet, dhe që janë të etur të shprehin perspektivën e tyre kritike, idetë dhe këndvështrimet e reja për çështjet aktuale, me shkrim, video, apo formate të tjera.

Klajda Gjosha,Tiranë: Labirinti i zgjerimit të BE-së

13 Prill, 2021|0 Comments

Në implementimin e procesit të integrimit, problemet me të cilat është përballur Shqipëria, nisin me mungesën e një demokracie funksionale, mungesën e shtetit të së drejtës, ekonominë që konsumon vetveten pa prodhuar asgjë dhe mentalitetin

The negotiations process with the EU is very demanding. Non-state actors have to be prepared to take an active and dynamic role in all of its stages. The seat on the table should be taken and acknowledged on the merits.
EM Albania@EMAlbania
Sarajevo’s death toll/infection rate these past months should force difficult questions onto our politicians – and onto us as citizens, too – about how Bosnia deals with crises in the future.
Aleksandar Brezar@brezaleksandar
The whole of the #WesternBalkans is on the edge of #ecocalypse. Air pollution is shortening our life span up to 1.3 years on average, floating landfills are clogging our rivers, and small hydro powerplants destroying natural habitat. The environment and our lives are at stake.
Samir Beharić@SamBeharic
Svaki dan je Dan Posle…  Eto od čega nam se sastoji Budućnost.
ZoranStanojevic@ZoranSt53596610
Една година живот у Македонија е како 7 човечки…
Тутси@the_Belja,