Home|video al

Shtëpia e Sigurt Sarajevë

Mubera Hodžić-Lemeš menaxhon Shtëpinë e Sigurt në Sarajevë, duke kombinuar sistemet e mbrojtjes të Demokracisë Vendore dhe  Shtëpisë së Sigurt Sarajevë për gratë viktima të dhunës. Ajo ka iniciuar fondin 'Bashkë të Sigurt', dhe ka krijuar modelin e mbështetjes dhe fuqizimit të grave viktima të dhunës pas largimit nga Shtëpia e Sigurt.   https://www.youtube.com/watch?v=qX0oXs0eyN8

2020-11-24T22:07:23+00:0024 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Kremtimi i Seksualitetit Femëror

'Sex-positive'? është një projekt i OJQ Meduza, dhe synon çmitizimin dhe kremtimin e seksualitetit femëror. Një mënyrë për ta bërë këtë, siç e shohin ato, është zhvillimi i një dialogu të hapur rreth praktikave seksuale. Vetëm pranimi i narrativës publike të mbështetur në themelet e vështrimit mashkullor nuk mund të na ndihmojë të tejkalojmë të

2020-11-24T22:07:03+00:0024 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Respektoni të drejtat e grave

Gratë shqiptare në fushën e biznesit po avokojnë publikisht për respektim të të drejtave të grave në fusha të ndryshme të jetës. Në këtë video ne shohim gratë e suksesshme të fushës së biznesit dhe Anëtare të Bordit të Dhomës Ekonomike të Gruas, Albana Mucaj, Antonela Hako, Valbona Begolli, Irena Toci, Antoneta Ndreka dhe Alida

2020-11-24T22:06:27+00:0024 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Gratë Rome në Kosovë

Gazmen Salijević punon për Lëvizjen Evropian për Çështjet e Minoritetit në Kosovë. Ai është i angazhuar edhe në një organizatë jo qeveritare që fokusohet tek të drejtat e komunitetit Rom, përfshirë të drejtat e grave Rome. Në këtë video, ai flet për pozicionin e grave Rome në Kosovë dhe të drejtat e tyre.   https://www.youtube.com/watch?v=dr6sJ-UQ9rs

2020-11-24T22:06:08+00:0024 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Motoristët me vullnet të mirë

Draško dhe Monika Bošković, dhe Damir Bučan janë entuziatë pas ngarjes së motorëve dhe kanë lançuar një organizatë humanitare vitin e kaluar për të ndihmuar personat në nevojë, veçanërisht fëmijët. Atyre u janë bashkuar miqtë e tyre, motoristët, dhe shumë vullnetarë. Kjo është një histori e humanizmit dhe planeve të tyre gjithnjë në rritje…  

2020-11-24T22:04:43+00:0024 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Rreziku i infektimit me Coronavirus në gazetari

Sanela Bilalović, redaktore e Programit Boshnjak të Televizionit Kombëtar të Kosovës e ka kaluar vetë Covid-in, dhe diskuton ekspozimin e gazetarëve ndaj corona virusit, dhe sesi mund të kryejmë punën e zakonshme gazetarekse ndërsa mbrojmë shëndetin e të punësuarve.   https://www.youtube.com/watch?v=5VjaK17Pj-g

2020-11-17T23:21:06+00:0017 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Ekspozimi i artit të krijuar nga fëmijët me sindromën Down

Organizata jo qeveritare 'Dozë lumturie', e cila ndihmon fëmijët dhe prindërit e fëmijëve me sindromën Down, organizon ekspozita për shitjen e vizatimeve të fëmijëve çdo 13 nëntor, në Ditën e Çlirimit të Shkupit. Kjo ngjarje ndihmon për të mbledhur fonde për veprimtarinë e organizatës.   https://www.youtube.com/watch?v=4BIUAqIcM3M

2020-11-17T23:20:43+00:0017 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Në mbrojtje të Sinjajevina-s

Mali Sinjajevina në Mal të Zi është  kullota më e madhe në Ballkan, e rrethuar nga kanioni i madh i lumit Tara dhe Liqeni Zaboj. Vendimi i Ministrisë së Mbrojtjes për ta transformuar Sinjajevina-n në një poligon ushtarak ka hasur rezistencë të madhe nga vendasit dhe ekologjistët. Mileva Gara Jovanović bie në sy në këtë

2020-11-17T23:20:16+00:0017 Nëntor, 2020|video al|0 Comments

Qytetarët e Drac dhe faktorët vendim marrës lokalë

Ky dokumentar i shkurtër video na tregon një histori të qytetarëve të cilët janë përballuar me infeksionin dhe erërat e këqija prej vitesh, doktorët të cilët kanë paralajmëruar për pasoja serioze në shëndet, dhe ekspertët mjedisorë që kanë sjellë në vëmendje ndikimet negative në eko sistem. Filmi është pjesë e një projekti më të madh 

2020-11-17T23:19:47+00:0017 Nëntor, 2020|video al|0 Comments
Go to Top