Home|video al

Industria kreative: Platforma081

Një video rreth një grupi të rinjsh nga Podgorica, themelues të Platform081 Projekti, një platformë multimediale dedikuar krijimit dhe realizimit të ngjarjeve të ndryshme kulturore dhe artistike, filloi në kulmin e pandemisë. Ata ngadalë, por me siguri po bëhen pikëtakimi dhe hapësira për industri të reja kreative. Pas përfundimit të mbi 20 projekteve në vetëm

2021-02-23T23:51:40+00:0023 Shkurt, 2021|video al|0 Comments

Ivana Muskinja: Ndihmë dhe mbështetje për familjet

Ivana Muskinja është një psikoterapiste sistemike familjare dhe drejtuese e Familylab Serbia, një organizatë që synon promovimin dhe ruajtjen e vlerave të përshkruara nga psikoterapisti dhe autori i njohur danez Jesper Jul https://www.youtube.com/watch?v=M_PnvIpKEzY

2021-02-23T23:50:37+00:0023 Shkurt, 2021|video al|0 Comments

Jadranko Pranjic: Balancimi i shëndetit mendor, fizik dhe social

Jadranko Pranjic, president i Jogës në Bosnjë Hercegovinë diskuton në Daily Life Association paralelet dhe ngjashmëritë e krizës Covid-19 me periudhën e pas luftës në Bosnjë Hercegoinë nga perspektiva e shëndetit dhe mekanizmave vetë ndihmues. https://www.youtube.com/watch?v=jiTLj5pYKVI

2021-02-23T23:49:54+00:0023 Shkurt, 2021|video al|0 Comments

Mensud Keco: Mësimi në klasë është i pazëvendësueshëm

Mensud Keco, profesor i vizatimit në Shkollën e Mesme të Arteve të Aplikuara në Sarajevë, flet rreth eksperiencës së tij arsimore gjatë pandemisë Covid-19, dhe vështirësive me të cilat përballen profesorët, studentët, prindërit dhe fëmijët. https://www.youtube.com/watch?v=cDPTHqnBtE0

2021-02-16T23:18:10+00:0016 Shkurt, 2021|video al|0 Comments

Kristina Mihailović: Mësimi online – prindërit përballen me më shumë presion

Kristina Mihailovic, Presidente e Shoqatës së Prindërve, flet rreth arsimit gjatë pandemisë nga prespektiva e një mamaje me katër fëmijë, të gjithë nxënës në shkollën fillore dhe të mesme të ulët. https://www.youtube.com/watch?v=gNtxT2KBOd8

2021-02-16T23:17:44+00:0016 Shkurt, 2021|video al|0 Comments

Arif Haliti: Mësimi online është e ardhmja

Arif Haliti, profesor i gjuhës boshnjake, është përfshirë në mënyrë aktive në përgatitjen dhe prezantimin e klasave online gjatë pandemisë. Ai beson se nuk është mirë që të ketë angazhim të fortë vetëm ndaj metodave tradicionale të arsimit. https://www.youtube.com/watch?v=bOEseuS3oF8

2021-02-16T23:17:21+00:0016 Shkurt, 2021|video al|0 Comments

Diversiteti na Bashkon

Rrjeti i organizatave rinore "Diversiteti na Bashkon" përbëhet nga 25 organizata anëtare idea e të cilave është të bashkohen dhe të punojnë për krijimin e mbështetjes institucionale për promovimin e dialogut ndërkulturor dhe diversitetit kulturor në Serbi.  Në historinë në video të titulluar "Networked", Shoqata e Qytetarëve "Primus" dhe studentët e shkollave të mesme nga

2021-02-16T23:16:55+00:0016 Shkurt, 2021|video al|0 Comments
Go to Top