Прилог на порталот „Клан Косова“ за зголемувањето на бројот на помлади пациенти хоспитализирани поради вирусот КОВИД-19.