Опис на видеото: Горјан Јовановски, еко-активист, зборува за важноста на подигнување на свеста на граѓаните кога станува збор за загадувањето на воздухот. Важно е да им се достапни податоци, да се прават дополнителни истражувања, како и што повеќе организации и поединци да се вклучат во борбата за чист воздух. „Обединет Балкан за чист воздух“ е кампања која ја започна и ја реализира од Европскиот фонд за Балканот.

https://www.youtube.com/watch?v=J5w6-MRQ5t0