Градимир Гојер, познатиот босанско-херцеговски театарски режисер, писател и театролог, зборува за заминувањето на големите уметници од нашите простори – великаните на поетските мисли, на филмското и на сликарското творештво кои го обединуваа регионот и во текот на своите животи, а и со своето заминување.