За предизвиците со кои се соочува “Опкружување”, регионалната медиумска платформа на Европскиот фонд за Балкан и на Европското движење во Србија (EPuS) , за N1, зборуваше генералната секретарка на EPuS и главната одговорна уредничка на “Опкружување”, Звездана Ковач.