Авганистанците кои нашле засолниште во Албанија зборуваат за причините поради кои морале да ја напуштат земјата и ги споделуваат впечатоците за албанското гостопримство.