Дина Ракин, Белград: Солидарност и соработка

За социјалните претпријатија секогаш велиме дека се мотивирани од решавање на одредени проблеми во заедницата и дека тоа го прават успешно продавајќи ги своите услуги и производи на пазарот. Дина Ракин Ми се јави еден пријател, некаде во средината на април минатата година, во екот на „локдаунот“: „Дино моја, ова е страшно! Луѓето имаат големи