Сафет Гeрџалиу, Приштина: Сите нѐ чека нов економски поредок

Kреаторите на политиките исто така треба да го разберат социјалното размислување и важноста на социјалното претприемништво и треба да подготват политики за поддршка на оваа нова форма на економија, а не да го прават спротивното. Сафет Грџалиу Светот нема да биде ист како што беше пред пандемијата на Ковид-19. Сите нѐ чека нов економски поредок.