Home|хроника главни

Статистика на нашиот молк

Ги молам статистичарите да Нѐ пребројат. Колкумина сме молчеле сите овие го години и со тоа сме го охрабриле Него да гледа сојузници во Нас, а воедно ја деморализирало и Неа да повика помош. Е таа статистика ме интересира. Пишува: Зоран Кесиќ Лесно би било да се пронајде податок за бројот на убиени, силувани, претепани

2020-11-24T23:28:32+00:00ноември 24th, 2020|хроника главни|0 Comments

СВЕДОШТВО ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ЖИВЕЕМЕ

До подобро разбирање, до почитување на различното и до подразбирачкото почитување на правата; до сѐ што ќе не направи дел од демократскиот свет. Време е демократските институции да станат традиција, а не цел до кој бавно и невешто чекориме. Потпирајќи се на традицијата на тв дијалогот „Оокружување“ ја започнуваме Хрониката Опкружување која ја отвараат

Go to Top