Home|Хроника на опкружувањето
Хроника на опкружувањето2020-10-29T11:21:35+00:00
2411, 2020

Невидлива пандемија

ноември 24th, 2020|0 Comments

Додека обвинителството и полицијата во Црна Гора со дотогаш невидена ефикасност ги процесуираа граѓаните кои ги кршеа мерките против пандемијата, одговорот

2411, 2020

Најгласни оние што го оправдуваат насилството

ноември 24th, 2020|0 Comments

И самата закана е насилство, и така мора да биде третирана. Освен тоа, неопходно е да се развие свест во општеството

2411, 2020

Традиција посилна од законот

ноември 24th, 2020|0 Comments

Pодовото насилство е голем и сериозен проблем што му штети на општеството. Според ИНСТАТ (Институт за статистика) во 2019 година, 52.9%

Go to Top