Zoran Kesić: Rat za mir

21 септембра, 2021|0 Comments

Ljubav je u pravu. Širina je u pravu. Mašta je u pravu. Empatija je u pravu. Budućnost je u pravu, jer u prošlosti ni mi, pa čak ni naši mrski neprijatelji živeti nećemo. Zoran Kesić

Voja Žanetić: Kazivanje o Državi i Bogu

14 септембра, 2021|0 Comments

Ne postoje ni Međunarodni Crkveni Fond, Svetska Crkva, Crkvena Unija – Crkva je odgovorna samo Bogu, a on svoje specijalne izaslanike, kao što je poznato, veoma retko šalje u inspekciju. Voja Žanetić  Za početak, a