Skip to main content

Okruženje 5: Žene u biznisu i politici

  • 05, Feb 2017

Da li živimo u “muškom svijetu”, jesu li žene ravnopravne u biznisu i politici i da li zakonom treba obezbijediti njihov ravnopravan tretman u procesima upravljanja i odlučivanja? U našem okruženju, 2000. godine, prosjek učešća žena u parlamentima bio je 7%, danas je iznad evropskog prosjeka. Kako od prisustva u politici, gdje ima sve više žena, stići do njihove stvarne političke moći. Žene u politici i biznisu tema je emisije o kojoj su govorile: Paula Petričević (Kotor), Amila Alikadić (Sarajevo), Terezina Orlić ( Dubrovnik) i Sonja Lokar (Ljubljana). Uvodničar u emisiji bio je novinar i pisac Renato Baretić (Split).