Skip to main content

Okruženje 5: Tabloid(iot)izacija

  • 01, Feb 2017

U civilizaciji spektakla ljudi se opredjeljuju za tabloidni a ne za realni život, olako se predaju žutoj štampi i petparačkim televizijskim sadržajima. Ko nosi veću odgovorost - nekritičan konzument ili neprofesionalni mediji? Da li se ovakvim sadržajima prikrivaju ozbiljni problemi u društvu ili je tabloidizacija metod aktivnog uticaja na stvarnost, zašto su tijesne veze političara i tabloida koji su im, kada god zatreba, na usluzi, pitanja su o kojima su govorili: Saša Janković (Beograd), Marinko Vorgić ( Podgorica), Nazim Rašidi ( Skoplje) i Voja Žanetić (Beograd) u dvostrukoj ulozi – uvodničara i gosta.