Skip to main content

OKRUŽENJE 4 Državljanstvo u novonastalim zemljama regiona

  • 16, Dec 2015

Nakon dezintegracije SFRJ, nove države regiona samostalno uređuju pitanje državljanstva, u čijoj pozadini je politika, odnosno strateški nacionalni interesi. Desetine hiljada ljudi još ne mogu pravno da reguliše svoj status i ostvare građanska i politička prava. Da li su države regiona mogle efikasnije da rješavaju pitanje državljanstva i zbog čega se zakon o državljanstvu toliko razlikuje u njima, da li problemi u vezi sa dvojnim državljanstvom duboko zadiru u prostor ljudskih ali političkih prava, neka su od pitanja na koja su odgovorili: Zarije Seizović (Sarajevo), Staniša Milenković (Ljubljana), Dragan Šoć (Podgorica), Jovan Teokarević (Beograd), pisac Balša Brković(Podgorica) i alumnisti Everopskog fonda za Balkan.